Tôn ảnh chất lượng cao Phật Dược Sư Lưu Ly Quang | HD Images of Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata (Bhaisajyaguru) | 南無藥師琉璃光如來

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Namo Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata
南無藥師琉璃光如來


BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment