Tôn ảnh chất lượng cao thế giới Tây Phương Cực Lạc | HD Images of the Ultimate Blissful Western Land | 西方極樂世界

南無西方極樂世界大慈大悲接引導師阿彌陀佛
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn A Di Đà Phật
Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss


BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment