Primary Menu
Secondary Menu

Tôn ảnh Đức Phật Thích Ca đản sanh dùng làm logo cho facebook, twitter và các mạng xã hội

Tôn ảnh Đức Phật Thích Ca đản sanh là hình ảnh có bốn chiều bằng nhau (hình vuông) độ phân giải là 2284 x 2284 px, bao gồm cả định dạng PNG để giữ nguyên độ phân giải và có thể sử dụng in ảnh logo khác.
The dimension of the image is 2284 x 2284 px, including .PNG

Quý vị kích vào hình dưới đây để tải xuống ảnh nguyên bản
Click the image below to donwload oringinal image

ảnh Đức Phật Đản Sanh new-born image of Gautama Buddha

ảnh Đức Phật Đản Sanh new-born image of Gautama BuddhaAdd Comment