Tôn ảnh Tam Thánh Tây Phương chất lượng cao | HD images of Western Three Bliss| 西方極樂世界三聖

南無西方極樂世界大慈大悲接引導師阿彌陀佛
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn A Di Đà Phật
Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

A Di Đà Phật Amitābha 阿弥陀

A Di Đà Phật Amitābha 阿弥陀

A Di Đà Phật Amitābha 阿弥陀

A Di Đà Phật Amitābha 阿弥陀

A Di Đà Phật Amitābha 阿弥陀


BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment