[youtube] Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Chú


Thần chú có công năng tiêu trừ nghiệp chướng xấu: OM HA HA HA WIN SAM MO TI SO HA ( Hay: OM, BO LA MO, LINH TO NINH, SO HA)BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment