Mật tông Phật giáo – tủ sách bách khoa Phật giáo

Sách giới thiệu và nghiên cứu chuyên môn về Mật giáo hiện nay không nhiều, nói chung mọi người đều có cảm giác thần bí đối với mật tông. Mục đích của quyển sách này là giới thiệu những kiến thức căn bản khởi nguyên, hình thành, phát triển, truyền bá, đến giáo nghĩa, nghi quỹ và tu pháp của Mật tông …

Lịch sử Phật giáo – tủ sách bách khoa Phật giáo

Với hoàn cảnh lịch sử vừa giống vừa khác với Trung Quốc, lịch sử Phật giáo Việt Nam trong các triều đại trước đã ấn chứng được bản sắc của riêng mình, tuy vẫn ở trong “vùng văn hóa Phật giáo Trung Quốc kia. Nghiên cứu và tìm hiểu lịch sử Phật giáo Trung Quốc, đối với Phật giáo và văn hóa Việt Nam có lẽ là lý do để cuốn sách khiêm tốn này ra mắt bạn đọc…

Nguồn gốc và ý nghĩa Đại Bi Thần Chú (Nīlakaṇṭha Dhāraṇī) và Thập Chú [video cuối bài]

Đức Phật lại bảo: Nếu người nào tụng chú này 1 biến thì trừ được tội, qua được tai nạn, thành tựu sự nghiệp. Còn nếu ngày nào cũng tụng 108 biến thì sẽ có cảm ứng khiến thấy được thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà và núi Bổ Tát La nơi Bồ tát Quán Thế Âm cư ngụ, khỏi đọa vào đường ác.

Một số hình ảnh về Xá Lợi Đức Phật và các vị Thánh Tăng

Xá Lợi của Đức Phật Thích Ca cho đến nay chỉ có 3 tháp Xá lợi của đức Phật được khai quật và được xác định là có thật thông qua xác định niên đại bằng phóng xạ carbon và xác định di truyền học. Các Xá Lợi tại các nơi khác hiện tại trang nhà chưa có thông tin, tài liệu. Vì vậy, bài viết này được sưu tập chỉ mang tính chất tham khảo.