Phật Dược Sư – Medicine Buddha (Bhaiṣajyaguru Buddha) – 藥師佛

Chia sẻ trang này | Share this: