TẢI XUỐNG LOGO ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HỢP QUỐC 2014

TẢI XUỐNG TRỌN BỘ *.RAR BAO GỒM CẢ FILES COREL TẠI ĐÂY

Quý vị nào không tải xuống được vì lý do gì đó, quý vị hoan hỷ gửi email tới địa chỉ

[email protected]

Thanh Tịnh Lưu Ly sẽ gửi files đính kèm qua email tới quý vị !

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

.
.
.

 photo vesak2014logo-1_zps1c20e16f.png

 photo vesak2014logo-2_zps2c377953.png

 photo vesak2014logo-3_zps9c9c1f8a.png

 photo vesak2014logo-4_zpse0dde082.png

 photo vesak2014logo-5_zps6e395701.png

Add Comment