THÀNH PHẦN ỦY BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VESAK

ỦY BAN TỔ CHỨC VIỆT NAM

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHẦN ỦY BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VESAK

NĂM 2014 TẠI VIỆT NAM DO GHPGVN TỔ CHỨC

 
I. Ban chứng minh:
1.  Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
2. Hòa thượng Thích Trí Tịnh
3. Hòa thượng Thích Thanh Sam
4. Hòa thượng Danh Nhưỡng
5. Hòa thượng Thích Giác Nhường
6. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp
7. Hòa thượng Thích Chơn Thiện.
 
II. Ủy ban Tổ chức:

Chủ tịch danh dự HT. Thích Trí Quảng Tp. HCM
Cố vấn GS. TS Lê Mạnh Thát Tp. HCM
Chủ tịch HT. Thích Thanh Nhiễu Hà Nội,Nghệ An
Phó Chủ tịch Thường trựckiêm Nội dung HT. Thích Thiện Nhơn Tp. HCM
Phó Chủ tịchđặc trách Thông tin Truyền thông HT. Thích Gia Quang Hà Giang,Cao Bằng
Tuyên Quang
Phó Chủ tịch đặc trách Hoằng pháp HT. Thích Bảo Nghiêm Hà NộiHà Tĩnh
Phó Chủ tịch đặc trách Tài chính HT. Thích Quảng Tùng Hải Phòng,Hải Dương,
Lạng Sơn
Phó Chủ tịch đặc trách điều phối HT. Thích Giác Toàn Tp. HCM
Phó Chủ tịch đặc trách điều phối HT. Thích Thiện Tâm Tp. HCM
Phó Chủ tịch đặc trách điều phối HT. Thạch Sok Xane Trà Vinh
Phó Chủ tịch đặc trách điều phối HT. Thích Thiện Duyên Quảng Nam
Phó Chủ tịch đặc trách Tổng hợp HT. Thích Thiện Pháp Tp. HCM
Tổng Thư ký TT. Thích Đức Thiện Bắc Ninh
Phó Tổng Thư ký kiêm Ngoại vụ TT. Thích Nhật Từ Tp. HCM
Phó Tổng Thư ký TT. Thích Thiện Thống An Giang
Phó Tổng Thư ký TT. Thích Thọ Lạc Ninh Bình
Phó Tổng Thư ký ĐĐ. Thích Quang Thạnh Tp. HCM
Ủy viên Thư ký TT. Danh Lung Tp. HCM
Ủy viên Thư ký TT. Thích Huệ Thông Bình Dương
Ủy viên Thư ký TT. Thích Giác Hiệp Tp. HCM
Ủy viên Thư ký TT. Thích Phước Đạt Tp. HCM
Ủy viên Thư ký ĐĐ. Thích Minh Tiến Hà Nội
Ủy viên Thư ký ĐĐ. Thích Giác Hoàng Tp. HCM
Ủy viên Thư ký Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn Tp. HCM
Ủy viên Thường trực HT. Thích Hải Ấn TT. Huế
Ủy viên Thường trực HT. Thích Khế Chơn TT. Huế
Ủy viên Thường trực HT. Thích Giác Quang TT. Huế
Ủy viên Thường trực HT. Thích Thiện Tánh Tp. HCM
Ủy viên Thường trực HT. Thích Huệ Trí Tp. HCM
Ủy viên Thường trực HT. Thích Huệ Minh Tp. HCM
Ủy viên Thường trực HT. Thích Thiện Bảo Tp. HCM
Ủy viên Thường trực HT. Đào Như Tp. Cần Thơ
Ủy viên Thường trực HT. Thích Trung Hậu Tp. HCM
Ủy viên Thường trực HT. Thích Thanh Nhã Hà Nội
Ủy viên Thường trực TT. Thích Thanh Đạt Hà Nội
Ủy viên Thường trực TT. Thích Thanh Điện Hà Nội
Ủy viên Thường trực TT. Thích Thanh Quyết Quảng Ninh,Bắc Kạn, Sơn La
Ủy viên Thường trực TT. Thích Quảng Hà Nam Định
Ủy viên Thường trực TT. Thích Tiến Đạt Hà Nội
Ủy viên Thường trực TT. Thích Thanh Phong Tp. HCM
Ủy viên Thường trực TT. Thích Bửu Chánh Đồng Nai
Ủy viên Thường trực TT. Thích Thanh Huân Hà Nội
Ủy viên Thường trực TT. Thích Truyền Cường Tp. HCM
Ủy viên Thường trực TT. Thích Minh Thành Tp. HCM
Ủy viên Thường trực HT. Thích Tấn Đạt Tp. HCM
Ủy viên Thường trực TT. Thích Viên Trí Tp. HCM
Ủy viên Thường trực TT. Thích Minh Hiền Hà Nội
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Minh Quang Ninh Bình
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Minh Nghiêm Phú Thọ
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Phước Nguyên Tp. HCM
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Minh Nhẫn Kiên Giang
Ủy viên Thường trực NT. Thích nữ Tịnh Nguyện Tp. HCM
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Huệ Liên Tp. HCM
Ủy viên Thường trực SC. Thích nữ Hương Nhũ Bình Dương
Ủy viên Thường trực Cư sĩ Phạm Nhật Vũ Hà Nội
Ủy viên Thường trực CS. Nguyễn Văn Trường(DN Xuân Trường) Ninh Bình
Ủy viên HT. Thích Chơn Hương TT. Huế
Ủy viên HT. Thích Quang Nhuận TT. Huế
Ủy viên HT. Thích Quảng Xả Kon Tum
Ủy viên HT. Thích Thiện Nguyện Tp. Đà Nẵng
Ủy viên HT. Thích Thiện Tài An Giang
Ủy viên HT. Thích Nguyên Phước Bình Định
Ủy viên HT. Thích Nhuận Thanh Bình Phước
Ủy viên TT. Thích Minh Nhựt Bình Thuận
Ủy viên HT. Thích Nhựt Tấn Bến Tre
Ủy viên HT. Thích Quảng Hiển BR – VT
Ủy viên TT. Thích Thanh Phụng Bắc Ninh
Ủy viên TT. Thích Thiện Văn Bắc Giang
Ủy viên TT. Thích Minh Lành Bạc Liêu
Ủy viên TT. Thích Huệ Thành Cà Mau
Ủy viên TT. Thích Châu Quang Đak Lak
Ủy viên TT. Thích Quảng Tuấn Đak Nông
Ủy viên HT. Thích Minh Chánh Đồng Nai
Ủy viên HT. Thích Thiện Huệ Đồng Tháp
Ủy viên HT. Thích Tâm Tường Gia Lai
Ủy viên HT. Thích Huệ Đức Hậu Giang
Ủy viên TT. Thích Thanh Phúc Hà Nội
Ủy viên TT. Thích Thanh Chính Hà Nội
Ủy viên TT. Thích Chiếu Tạng Hà Nội
Ủy viên ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ Hà Nội
Ủy viên ĐĐ. Thích Đức Nguyên Hòa Bình
Ủy viên ĐĐ. Thích Viên Như Hà Tĩnh
Ủy viên ĐĐ. Thích Thiện Hưởng Hà Nam
Ủy viên TT. Thích Thanh Hiện Hưng Yên
Ủy viên HT. Thích Huyền Thông Kiên Giang
Ủy viên HT. Thích Trí Tâm Khánh Hòa
Ủy viên HT. Thích Pháp Chiếu Lâm Đồng
Ủy viên HT. Thích Minh Thiện Long An
Ủy viên HT. Thích Hạnh Nghiêm Nam Định
Ủy viên TT. Thích Hạnh Thể Ninh Thuận
Ủy viên HT. Thích Tâm Thủy Phú Yên
Ủy viên HT. Thích Hạnh Lạc Quảng Ngãi
Ủy viên HT. Thích Thiện Tấn Quảng Trị
Ủy viên HT. Thích Tánh Nhiếp Quảng Bình
Ủy viên HT. Thích Thiện Sanh Sóc Trăng
Ủy viên HT. Thích Thông Nghiêm Tây Ninh
Ủy viên HT. Thích Huệ Minh Tiền Giang
Ủy viên HT. Thích Nhật Huệ Trà Vinh
Ủy viên TT. Thích Thanh Định Thái Bình
Ủy viên TT. Thích Tâm Đức Thanh Hóa
Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Thành Thái Nguyên
Ủy viên HT. Thích Như Tước Vĩnh Long
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Lâm Vĩnh Phúc
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Huy Yên Bái
Ủy viên TT. Thích Giác Dũng Tp. HCM
Ủy viên TT. Thích Chân Tính Tp. HCM
Ủy viên NS. Thích nữ Phụng Liên Tp. HCM

III. Các Tiểu ban:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TIỂU BAN NỘI DUNG

ĐẠI LỄ VESAK 2014 TẠI BÁI ĐÍNH – NINH BÌNH

 

TT

CHỨC DANH

PHÁP DANH

1 Trưởng Tiểu ban HT. Thích Thiện Nhơn
2 Phó Trưởng Tiểu ban HT. Thích Thiện Pháp
3 Phó Trưởng Tiểu ban HT. Thích Gia Quang
4 Phó Trưởng Tiểu ban HT. Đào Như
5 Phó Trưởng Tiểu ban TT. Thích Đức Thiện
6 Phó Trưởng Tiểu ban TT. Thích Thiện Thống
7 Phó Trưởng Tiểu ban TT. Danh Lung
8 Phó Trưởng Tiểu ban TT. Thích Nhật Từ
9 Ủy viên TT. Thích Huệ Thông
10 Ủy viên TT. Thích Phước Đạt
11 Ủy viên TT. Thích Giác Hiệp
12 Ủy viên TT. Minh Thành
13 Ủy viên TT. Thích Bửu Chánh
14 Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Tiến
15 Ủy viên ĐĐ. Thích Quang Thạnh
16 Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Hoàng
17 Ủy viên NS. Thích nữ Hòa Liên
18 Ủy viên Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn

DANH SÁCH TIỂU BAN PHIÊN DỊCH

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LIÊN HỢP QUỐC 2014

 
Trưởng Ban:              TT.TS. Thích Nhật Từ (0908153160, [email protected])
Phó Ban:                    TT.TS. Thích Giác Hiệp (0918548333, [email protected])
Phó Ban – Thư ký:    ĐĐ.TS. Thích Quang Thạnh (0909616733,[email protected])
Phó thư ký:                ĐĐ.TS. Thích Giác Hoàng (0902704299, [email protected])
SC.TS. Thích Nữ Huyền Tâm (01224432782, [email protected])
Các ủy viên:
– ĐĐ.TS. Thích Vạn Năng (01638834665, [email protected])
– ĐĐ.TS. Thích Nguyên Tân(0944575457)
– ĐĐ.TS. Thích Giác Kiến
– ĐĐ.TS. Thích Huệ Pháp (01212219120, [email protected])
– ĐĐ.ThS. Thích Minh Lý ([email protected])
– ĐĐ.ThS. Thích Minh Chánh (01218092759, [email protected])
– ĐĐ.ThS. Thích Giác Thọ (0909119142, [email protected])
– NS.TS.Thích Nữ Tín Liên (0909678498, [email protected])
– NS.TS.Thích Nữ Tín Liên (0938572628, [email protected])
– NS.TS.Thích Nữ Phụng Liên (0973755797, [email protected])
– NS.TS.Thích Nữ Tịnh Vân (0908213952, [email protected])
– NS.TS.Thích Nữ Hằng Liên (01299338841, [email protected])
– SC.TS. Thích Nữ Hương Nhũ (0909132459, [email protected])
– SC.TS. Thích Nữ Liên Hiếu
– SC.TS. Thích Nữ Liên Hòa
– SC.TS. Thích Nữ Liên Trí (0947816079, [email protected])
– SC.TS. Liễu Pháp (0913916486, [email protected])
– SC. Thích Nữ Huệ Minh
– SC. Thích Nữ Như Hạnh (0963930824, [email protected])
– TS. Trần Tiên Tiến ([email protected])
– TS. Trần Tiễn Khanh ([email protected])
– Diệu Liên – Lý Thu Linh (0918410606, [email protected])
– Mỹ Thanh ([email protected])
– Hải Hạnh – Giác Định ([email protected])
– Diệu Thư – Khang
– Trần Văn Phong ([email protected])
 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG

THAM GIA TIỂU BAN VĂN HÓA

ĐẠI LỄ VESAK 2014 TẠI BÁI ĐÍNH – NINH BÌNH

 

TT

CHỨC DANH

PHÁP DANH

1 Trưởng ban HT. Thích Trung Hậu
2 Phó Trưởng ban Thường trực HT. Thích Hải Ấn
3 Phó Trưởng ban Thường trực TT. Thích Thọ Lạc
4 Phó ban kiêm Chánh Thư ký TT. Thích Tâm Hải
5 Phó ban HT. Thích Quang Nhuận
6 Phó ban HT. Thích Minh Thông
7 Phó ban HT. Thích Quán Chơn
8 Phó ban TT. Thích Minh Hiền
9 Phó ban TT. Thích Đạt Đức
10 Phó ban TT. Thích Phước Đạt
11 Phó ban TT. Thích Minh Tiến
12 Phó ban TT. Danh Lung
13 Phó ban TT. Thích Bửu Chánh
14 Phó ban NT. Thích nữ Như Đức
15 Phó ban GS. Trần Tuấn Mẫn
16 Ủy viên Thường trực Nhà Nghiên cứu Trần Đình Sơn
17 Ủy viên Thường trực TT. Thích Minh Đăng
18 Ủy viên Thường trực TT. Thích Không Nhiên
19 Ủy viên Thường trực TT. Thích Nhật Từ
20 Ủy viên Thường trực TT. Thích Thanh Thắng
21 Ủy viên Thường trực NT. Thích nữ Hải Liên
22 Ủy viên Thường trực SC. Thích nữ Đồng Hòa
23 Ủy viên Thường trực Cư sĩ Quảng Tâm
24 Ủy viên Thường trực Cư sĩ Phúc Nghiêm
25 Ủy viên Thường trực Cư sĩ Tố Nga

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TIỂU BAN NGHI LỄ

ĐẠI LỄ VESAK 2014 TẠI BÁI ĐÍNH – NINH BÌNH

 

TT

CHỨC DANH

PHÁP DANH

1 Trưởng ban HT. Thích Trí Tâm Khánh Hòa
2 Phó Trưởng ban Thường trực HT. Thích Huệ Minh Tp. HCM
3 Phó Trưởng ban Thường trực HT. Thích Thanh Nhã Hà Nội
4 Phó ban kiêm Chánh Thư ký HT. Thích Giác Liêm Tp. HCM
5 Phó ban HT. Thích Phước Trí Tp. HCM
6 Phó ban HT. Thạch Huônl Sóc Trăng
7 Phó ban TT. Thích Quảng Hà Nam Định
8 Phó ban TT. Thích Lệ Trang Tp. HCM
9 Phó ban TT. Thích Giác Pháp Tp. HCM
10 Phó ban TT. Thích Tăng Định Tp. HCM
11 Ủy viên HT. Thích Trí Giác Bình Định
12 Ủy viên HT. Thích An Điền Quảng Ngãi
13 Ủy viên HT. Thích Minh Châu Khánh Hòa
14 Ủy viên TT. Thích Truyền Cường Tp. HCM
15 Ủy viên TT. Thích Thanh Giác Hải Phòng
16 Ủy viên TT. Thích Hạnh Trí Tp. HCM
17 Ủy viên TT. Thích Phước Minh TT. Huế
18 Ủy viên TT. Thích Quảng Chơn Tp. HCM
19 Ủy viên TT. Thích Minh Tuấn Hà Nội
20 Ủy viên TT. Thích Thanh Tình Ninh Bình
21 Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Đường Cao Bằng
22 Ủy viên ĐĐ. Thích Phước Triều Tp. HCM
23 Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Lợi Nam Định
24 Ủy viên ĐĐ. Thích Tục Nhân Tp. Hải Phòng
25 Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Đăng Hà Nội

 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2014

Add Comment