Tổng quan về Xá Lợi Phật Thích Ca Mâu Ni

Xá Lợi là chỉ cho di cốt và những viên trân châu, giống như đá quý của đức Phật Thích Ca Mâu Ni – giáo chủ cõi Ta bà, cũng là Tổ sư của Phật giáo, sau khi viên tịch đã lưu lại.

Tất cả các bạn sau khi chiêm ngưỡng Thánh vật Phật Tổ, nên niệm Phật hiệu: “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu ni Phật”.

Hơn 2500 năm trước, đức Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, khi trà tỳ, chúng đệ tử nhặt được một số Xá Lợi Tử từ chân thân của Ngài như: Xá Lợi đỉnh đầu, xương, huyết, răng, ngón tay và 84000 viên Xá Lợi đủ màu. Những Xá Lợi lưu lại của Phật Tổ được thế giới xem như Thánh vật, tranh nhau thờ phụng cúng dường.

xaloi 1.jpg

xaloi 2.jpg

 
xaloi 3.jpg
 

Xá Lợi tử là do sự tu trì giới định tuệ của mỗi cá nhân, thêm vào đó là nguyện lực lớn của chính mình, nó vô cùng hi hữu, quý báu. Lúc Phật tịch diệt, Xá Lợi của Ngài sau khi trà tỳ là 1 thạch 6 đấu (1 thạch: 100 lít, 1 đấu:10 thăng). Lúc đó có 8 quốc vương của 8 nước tranh nhau chia Xá lợi của Phật, đem về nước của mình, xây dựng bảo tháp, để cho bá tánh chiêm ngưỡng, lễ bái.

Ngoài ra, có những bậc cao tăng và các tín đồ tại gia, thành tựu công đức tu hành, sau khi vãng sanh cũng đều có Xá lợi. Như các đại sư: Lục Tổ Huệ Năng Trung Quốc, đại sư Hoằng Nhất, đại sư Ấn Quang, đại sư Thái hư, đại sư Chương Gia… thời cận đại, những vị này đều để lại số lượng Xá Lợi tương đương.

       xaloi 4.jpg

Xá Lợi NÃO của đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Xá Lợi Tử, Ấn Độ dịch là Đà Đô, cũng gọi là Thiết Lập La, Thiết Lợi La. Trung Hoa dịch là Linh cốt, Thân cốt, Di cốt. Là một thể kết tinh của một người sau khi vãng sanh đã để lại. Hình dáng của nó là thiên biến vạn hóa, có loại hình tròn, hình bầu dục, hình hoa sen, hình Phật, Bồ Tát; màu sắc của nó cũng có rất nhiều như trắng, đen, vàng, xanh, đỏ; Xá lợi tử có loại giống như trân châu, mã não, thủy tinh; có loại trong suốt, có loại tỏa ánh sáng, có loại giống như kim cương.

xaloi 5.jpg

Xá Lợi ĐẦU hình cầu vồng của đức Phật Thích Ca Mâu Ni
xaloi 6.jpg

Xá Lợi NÃO 7 màu của đức Phật Thích Ca Mâu

 xaloi 7.jpg

xaloi 8.jpg

Xá Lợi XƯƠNG của đức Phật Thích Ca Mâu Ni
                        xaloi 10.jpg
                           xaloi 11.jpg
Lợi XƯƠNG ngón tay của chân thân đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Xương lóng tay thứ 3, thứ nhất, thứ 2 và thứ tư
 

Sự hình thành của “Xá Lợi Tử”, các nhà khoa học mãi đến hôm nay vẫn không căn cứ chính xác, nhưng Phật giáo thì cho rằng nó là kết tinh của mỗi cá nhân tu hành thành tựu Giới, Định, Tuệ.

 

xaloi 12.jpg

Xá Lợi của Bích Chi Phật

xaloi 14.jpg

Lợi của Tôn giả Kiều Trần Như ( một trong năm vị Đại Tỳ kheo – chứng quả đầu tiên)

xaoli 15.jpg

Xá Lợi của Tôn giả A Na Luật (Thiên Nhãn đệ nhất)

xaloi 16.jpg

Xá Lợi của Tôn giả Phú Lâu Na (Thuyết pháp đệ nhất)

Thanh Như dịch

Sưu tập từ Giác Ngộ online

Add Comment