Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Thích Ca Mâu Ni Phật / Cuộc đời Đức Phật Thích Ca / Kinh Di Giáo – Kinh Lời Phật Dạy Lần Cuối

Kinh Di Giáo – Kinh Lời Phật Dạy Lần Cuối

namo84000-9

KINH DI GIÁO
KINH LỜI PHẬT DẠY LẦN CUỐI TRƯỚC KHI NHẬP NIẾT BÀN

 • Trang 1 – Mục lục
 • Trang 2 – Kinh Di Giáo bản dịch của thầy Thích Tâm Châu
 • Trang 3 – Kinh Di Giáo lược giảng bản dịch thầy Thích Hoàn Quan
 • Trang 4 – Kinh Di Giáo lược giảng bài giảng của thầy Thích Viên Giác
 • Trang 5 – Kinh Di Giáo bản phiên âm Hán ngữ, dịch Hán bởi Tam Tạng Pháp Sư Cưu-ma-la-thập


 • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

  [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Pages: 1 2 3 4 5