Kinh Di Giáo – Kinh Lời Phật Dạy Lần Cuối

namo84000-9

KINH DI GIÁO
KINH LỜI PHẬT DẠY LẦN CUỐI TRƯỚC KHI NHẬP NIẾT BÀN

    • Trang 1 – Mục lục
    • Trang 2 – Kinh Di Giáo bản dịch của thầy Thích Tâm Châu
    • Trang 3 – Kinh Di Giáo lược giảng bản dịch thầy Thích Hoàn Quan
    • Trang 4 – Kinh Di Giáo lược giảng bài giảng của thầy Thích Viên Giác
  • Trang 5 – Kinh Di Giáo bản phiên âm Hán ngữ, dịch Hán bởi Tam Tạng Pháp Sư Cưu-ma-la-thập

Leave a Comment