[BBC] The Life of Sakyamuni Buddha – Cuộc đời Đức Phật – Phụ đề tiếng Việt

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2562
CELEBRATION OF THE BUDDHA’S BIRTHDAY – BUDDHIST CALENDAR 2562
Phim do đài BBC – Mỹ sản xuất.

Tải xuống video định dạng mkv | Click here to download the movie as .mkv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *